Adnan Oktar Şehitler İçin Ne Diyor?>>>

Komünist bölücü terörün kaynağı Darwinizmdir

Darwinizm bölücü terörün gıdasıdır. Bu nedenle Darwinizm fikren ortadan kaldırılmalıdır.
Bunun yolu ise insanlara sorumsuz bir hayvan olmadıklarını, Allah'ın yarattığı,
ahirette yaptıklarından hesap verecek bireyler olduklarını anlatmaktır.

Darwinizm'in yalanlarına göre, hayat bir mücadele ve savaş yeridir. Hayatta kalabilmek için bu savaştan galip çıkmak, yani kıyasıya savaşmak gerekir. İnsanlık tarihinin bir çatışmadan ibaret olduğunu ve gelişmenin savaşmakla mümkün olduğunu iddia eden komünizm ve faşizm, Darwinizm'in bu temelsiz iddialarından dayanak bulmuştur.

Masum insanları acımasızca katleden, sorunların şiddete başvurarak çözülebileceğini sanan, çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanan bölücü terör de Darwinist telkinlerle beslenmektedir. Darwinizm, bölücü terörün gıdasıdır. Bu zehirli gıda artırıldığında, yani Darwinist iddialar desteklenip gündemde tutulduğunda, bölücü terör güçlenip kuvvet kazanır. Bu gıda kesildiğinde, yani Darwinizm'in yalanları ifşa edilip bilimsel olarak geçersizliği gözler önüne serildiğinde, bölücü terör de son bulur.

DEVAMI >>>
 
SAYIN ADNAN OKTAR'IN KOMÜNİZMLE MÜCADELEYİ ANLATTIĞI RÖPORTAJ KESİTLERİ >>>
 

Komünizmin kanlı tarihi 1

Komünizmin kanlı tarihi 2

Komünizmin kanlı tarihi 3

 
İnsanlığı kana bulayan komünizm - 1
 
 
Deccal komitesi: Darwin, Marx, Stalin, Lenin, Mao, Trotsky ve diğer kanlı faşist ve komünist liderler Bölücü komünist ayaklanmaya karşı bilimsel fikri mücadele şarttır

Allah’ı inkar adına ortaya çıkmış olan; insanlara, Allah’a karşı sorumlu olmayan başıboş birer hayvan olduğu telkinini veren, her şeyin tesadüflerle meydana geldiği iddiasını kitlelere yayan ve doğal seleksiyon iddiası ile tüm dünyaya zayıfların yok olması, güçlülerin ise hayatta kalması düşüncesini yayarak 20. yüzyılın başından itibaren bütün dünyayı zulme, dejenerasyona, kitle katliamlarına, savaşlara sürükleyen EVRİM TEORİSİNİN, ASIL KORUYUCUSU, ASIL DESTEKLEYİCİSİ MASONLUKTUR.

Evrim teorisini bugünkü hali ile ortaya atan ve bu aldatmacanın kitlelere yayılmasına önayak olan Charles Darwin’in dedesi ERASMUS DARWİN, İSKOÇYA’DA, CANONGATE KİLWİNNİNG NO. 2 LOCASINA BAĞLI ÜNLÜ BİR MASONDUR. CHARLES DARWİN DE DEDESİ İLE AYNI LOCADANDIR, 27 DERECEDEN MASONDUR. Charles Darwin’in kardeşleri de aynı şekilde masondur.

Darwin’in görüşlerinin yayılmasından sonraki 150 yıl boyunca tüm dünyada Allah inancının zayıflamasının, ateistlerin çoğalmasının, dünyanın büyük bir karışıklık ve dejenerasyon içine girmesinin, dünya savaşlarının çıkmasının, toplumların içinde nefret ve öfkenin yayılmasının, kitle katliamlarının, cinayetlerin çoğalmasının, soykırım, ırkçılık gibi toplumları felakete götüren görüşlerin yaygınlaşması, bu aldatmacanın MASONİK BİR DARWİNİST DİKTATÖRLÜK idaresi altında dünyanın hemen her kurumuna, okullara ve devlet yönetimlerine yerleşmiş olması nedeniyledir.>>>

Darwinizm, komünizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. İnsanları isyana, kavgaya, başıbozukluğa, sevgisizliğe, bencilliğe ve ahlaksızlığa yönelten Darwinizm yok edilmeden insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin tesis edilmesi mümkün değildir.
 
İnsanı insan yapan değerlerden uzaklaştırılan, hayatın mücadeleden ibaret olduğu yönündeki Darwinist telkinlerle yetiştirilen insanlar için artık ailenin, din ahlakının, namus ve şerefin bir önemi kalmamakta, bu insanlar her türlü sapkın ideoloji ve akımın peşinden gidebilmektedir.
 
Ülkemizdeki terör konusunun temelinde Darwinizm vardır. Bugün askerimize, polisimize ve milletimize silah çeken azılı komünist militanlar, Darwinizm’in korkunç boyutlardaki etkisinin en somut delilleridir.

- Zaman zaman gündeme gelen “dağdakini ovaya indirmek” tarzı önerilere karşı son derece uyanık olmak gerekmektedir. Yıllarca Darwinist-komünist telkinlerle eğitilmiş, Türkiye Cumhuriyeti’ni düşman sayan teröristlere, barış hoşgorü ve af mesajları göndermek, komünist bölücü örgütün ekmeğine yağ sürmek anlamına gelecektir. Bu tür akılsızca yaklaşımlar boş yere gündemi işgal etmekte, bölücü örgüte zaman ve zemin kazandırmaktadır.

- Dağdaki bölücü terör örgütü mensubu ovaya salıverildiğinde, bir gün önce mayın döşeyen, yol kesen, ağır silahlarla askerimize saldıran bölücü militan, halkın arasına sızacak, yeni militanlar ve devlet düşmanları yetişmesi için var gücüyle çalışacaktır. Böyle bir duruma çanak tutmak, dağdaki militanı ovaya salıp komünist, materyalist, Darwinist propaganda yapmasına olanak sağlamak, büyük bir dalalet ve ihanet olacaktır.

- Daha karşıdaki terörist gücün ideolojisi ve hedefleri konusunda bile teşhis konulamadığını gösteren bu tür yaklaşımlara anında cevap verilmelidir. Devletimizin karşısındaki örgüt dış güçlerce yönlendirilmektedir ve amaç ülkemizin doğu kısmını koparmak, hemen akabinde kalan kısmı da güçsüz ve zayıf duruma düşürmektir. Çin, Kuzey Kore, Venezuella, Küba gibi Marksist-Leninist ülkelerin tamamının, İsveç, Norveç, Danimarka gibi sosyalist kanadın iktidarda olduğu ülkelerin ve Avrupa'daki tüm Marksist ve sosyalist partilerin, -aynı inancı paylaştıkları için- açık ya da dolaylı biçimde Güneydoğu'daki komünist-bölücü teröre destek verdikleri de bilinen bir gerçektir. >>>

 
http://www.komunizmnedir.com/ http://www.komunizminbitisi.com/
http://www.fasizmvekomunizm.com/ http://www.komunizm.com/
 
- Komünist ideoloji iş başında >>> - Komünist bölücü terörün kaynağı Darwinizmdir >>> - Komünist ideolojinin karanlık yüzü >>>
- Komünist terörün felsefesi: İnsanın hayvanlaştırılması >>> - Komünist topraklarda bir İslam toplumu: Doğu Türkistan >>> - Komünizm gizleniyor >>>
- Komünizmin vazgeçilemeyen içgüdüsü: Terör vahşeti >>> - Darwinizm - Komünizm ittifakının iç yüzü >>> - Komünist romantizm'in karanlık yüzü >>>
- SSCB'nin çöküşünün 10. yılında komünizmin geleceği >>> - PKK ile Gelinen Mücadelede Ortak Nokta: Fikri Mücadele Şart >>> - Bölücü örgütün gizlemeye çalıştığı komünist kimlik >>>
- Komünist ideoloji Darwinizm'le hayat bulmaktadır >>> - Komünizmin din düşmanlığı >>> - Uzakdoğu komünizmi >>>
- Stalin nasıl komünist oldu? >>> - Zulüm gördüler ama asaletlerini korudular: Uygur Türkleri >>> - Materyalizmin Kanlı Yüzyılı >>>
 
Komünizm de, faşizim de şeytanın iki boynuzudur. İnsanlığı mahveden yecüc ve mecücün kabilesinden biri komünistler, biri faşistlerdir. Faşizme karşı mücadele, komünizme karşı mücadele insanlık görevidir. Türk politikası hep antikomünist olmuştur. Emniyetimiz de, milli istihbarat teşkilatımız da, ordumuz da her zaman antikomünist faaliyet yapmıştır. Özel harp dairesi de öyle antikomünisttir ve yiğitçe bir tavır almışlardır. Hiçbir şekilde de müsaade etmemişlerdir, yoksa 30 kere komünizm gelirdi Türkiye’ye. O zaman ülkücü gençler de, koç yiğitler aslanlar gibi direndiler. Çanakkale geçilmez, Türkiye aşılmaz dediler. Nur talebeleri, Süleymanlı kardeşlerimiz hepsi can siperhane gayret ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Komünizmi Türkiye’ye sokmadılar. Yoksa 12 Eylül’den önce net kararlıydılar, Türkiye gitmişti adeta, bütün sokaklar işgal edilmişti.

(Adnan Oktar'ın 03 Haziran 2011 tarihli röportajından)
 
PKK'ya çözüm
 
Komünizm, geçtiğimiz 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir ideolojidir. Ama bu damga, sadece baskı, zulüm, kan ve gözyaşı doludur. Tarihçilerin hesaplamalarına göre, sadece bu ideoloji nedeniyle 20. yüzyıl boyunca 120 milyon insan öldürülmüştür. Bunlar, bir savaş sırasında cephede ölen askerler değil, komünist devletlerin kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. 100 milyon erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek, sadece "komünizm" denen bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Dahası, komünist rejimler tarafından temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan, göçe zorlanan, sistemli olarak kıtlıkla yüz yüze getirilen, hapsedilen, çalışma kamplarında köle olarak kullanılan on milyonlarca insan vardır. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarının, terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya hedef olma korkusu altında yaşamıştır. >>> Bugün görünürde komünizmin vahşi uygulamaları azalmış durumda. Artık insanlar kupon karşılığı yemek almıyor, tek tip giyinmeye zorlanmıyor, Mao'nun "küçük kırmızı kitabı"nı ezberlemedikleri için işkence görmüyorlar. Ancak komünist rejimin yeni dünya düzenine uyarlanan versiyonu tüm acımasızlığıyla hayatta...
Söz konusu komünist vahşetin en çok hedefi olan bölge ise, Uygurlu Müslüman Türklerin yaşadığı Doğu Türkistan. Doğu Türkistanlı Müslüman Türkler, sadece dinlerini yaşamak istedikleri için tutuklanıyor, işkenceleri ile ünlü Çin hapishanelerinde yıllar boyunca tutuluyor, özgürlük ve demokrasi taleplerini dile getirenler acımasızca idam ediliyor.
Çin zulmünü durdurmanın ve  kesin netice alınmasının tek yolu Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Birlik olmuş bir Türk-İslam alemi, son derece caydırıcı ve etkili bir güce sahip olacaktır. >>>
 
Başbuğ Alparslan Türkeş bölücü tehlikeye
karşı çözüm öneriyor
 
 
İLANLAR
   
1.  Bölücü Komünist Teröre Karşı Anti-Komünist Bilinçlenme Şarttır 10.  Komünist İdeoloji Her Yönden Kıskaca Alınmalıdır
2.  Bölücü Örgütün Oyunlarına Dikkat! 11.  "Komünizm Artık Bitti Oyunu"na Dikkat!
3.  "Bölücü Terör"ün Gerçek Adı "Komünist Terör"dür 12.  Komünizm Tehlikesi Önemsenmeli!
4.  Çin, Müslüman Uygur Türklerine Yaptığı Soykırımı Durdurmalı, Zorla Alınıp Götürülen Uygur Türklerinin Nerede Olduğunu Açıklamalıdır 13.  "Sosyalist Enternasyonal" Komünist Bölücü Örgütün Destekçisidir
5.  Doğuda Kan Döken Bölücü Örgüt, Ateist ve Komünist Bir Örgüttür 14.  Türk İslam Birliği 'Doğu Türkistan Sorunu'nun Çözümüdür
6.  Doğu Türkistan'da Müslüman Türk milletine yapılan soykırım durdurulsun 15.  Türkiye 10-20 Yıl İçerisinde Süper Devlet Olacak
7.  Komünist Ayaklanmaya Karşı Milli Seferberlik Şarttır! 16.  Türkiye'nin Liderliğinde Türk Birliğinin Desteğinde Türk-İslam Birliği
8.  Komünist Bölücü Terörün Çözümü Bataklığın Kurutulmasıdır 17.  Zulüm, baskı ve şiddetin son bulması için Türk İslam Birliği şart
 9.  Komünist Çin Dehşet Saçıyor  
 

BU SİTE ADNAN OKTAR'IN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.


Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.komunizmvedarwinizm.com